Copyright © Strident Healthcare, Inc.

28116 Orchard Lake Rd, Suite 100, Farmington Hills, MI 48334

Tel: 248-550-0333

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

Contact Us

Our Location

28116 Orchard Lake Rd, Suite 100,

Farmington Hills, MI 48334

 

Tel: 248-550-0333
Fax: 248-876-3015

 

info@stridenthealthcare.com